Коммерческая тайна

Патентный поиск бесплатно

Перетворювач прочісування

Перетворювач прочісування

Реферат:

Використання: у текстильній промисловості, у виробництві нетканих матеріалів. Суть винаходу: на рамі нерухомо змонтований барабан для укладання на нього шарами прочісування, виконаний у вигляді перфорованого порожнього циліндра з плоским розтрубом на конус для сходу з барабана шарів прочісування. Концентрично барабану встановлена з можливістю обертання з постійною частотою щодо нього каретка. На каретці розміщені приводні гвинтові валики для переміщення шарів прочісування вздовж барабана, приводні валики для періодичного відсікання прочісування і засіб для перенесення прочісування, що має транспортери дугоподібної форми, встановлені концентрично зовнішньої поверхні барабана і кінематично пов’язані з приводом каретки. 3 з.п. ф-ли, 11 іл.

Винахід відноситься до виробництва нетканих матеріалів в текстильній промисловості, а саме до механічних перетворювачів прочісування.

Відомий перетворювач прочісування, що містить два остова з бічними напрямними для руху транспортерів, що подають, верхні, середні і нижні поперечні транспортери, що працюють на загальний транспортер, набрані з легких металевих, дерев’яних або пластмасових планок, вузли та деталі приводу, у тому числі для зворотно- поступального руху середнього і нижнього транспортера. Причому швидкість руху по напрямних середнього транспортера менше в два рази швидкості руху нижнього транспортера, пристрої, демпфирующие зворотно-поступальний рух транспортерів на початку і наприкінці розкладки, механізми та пристрої для їх натягу, ущільнювач прочісування і компенсатор волокнистого шару на випуску, зблоковані огорожі [1 ].

Недоліками винаходи є низька швидкість розкладки прочісування, тобто недостатня продуктивність і великі габаритні розміри.

Найближчим аналогом є перетворювач прочісування, що містить живить валик для подачі прочісування до барабана для укладання прочісування шарами, каретку з приводом її руху щодо барабана, встановлене на каретці засіб для переміщення шарів прочісування уздовж барабана і відводу від нього [2].

Недоліками перетворювача є недостатньо висока продуктивність і невисока ровнота вироблюваного продукту через зворотно-поступального руху каретки і неможливості формування полотна у великому діапазоні лінійної щільності.

Завданням винаходу є створення перетворювача прочісування, що забезпечує досягнення технічного результату, що складається в поліпшенні якості полотна за рахунок збереження заданої структури прочісування при холстоформірованіі, у підвищенні продуктивності за рахунок збільшення лінійної швидкості формування полотна при зниженні динамічних впливів і розширенні діапазону лінійної щільності сформованого нетканого полотна.

Цей технічний результат досягається за рахунок того, що преобpазователь містить розміщений на каретці механізм періодичного відсікання прочісування у живлячої валика і заправки його кінця в засіб для перенесення, при цьому барабан змонтований нерухомо, а каретка встановлена з можливістю обертання з постійною частотою щодо осі барабана і переміщення засоби для перенесення навколо барабана для намотування прочісування на барабан.

Барабан являє собою перфорований порожнистий циліндр з плоским розтрубом на кінці для сходу з барабана шарів прочісування, при цьому периметр поперечного перерізу розтруба дорівнює периметру поперечного перерізу циліндра.

Засіб для перенесення прочісування містить транспортери дугоподібної форми, встановлені концентрично зовнішньої поверхні барабана і кінематично пов’язані з приводом каретки, а засіб для переміщення шарів прочісування має приводні гвинтові валики, встановлені на каретці вздовж барабана, при цьому механізм періодичного відсікання прочісування має кінематично пов’язані з приводом каретки валики, причому кожен валик розміщений у транспортера з боку його переднього в напрямку руху кінця і встановлені з можливістю обертання в напрямку, протилежному напрямку обертання живлячої валика.

Каретка має нерухомо закріплену з боку сполученого з розтрубом кінця барабана коаксіально йому кільцеву напрямну і раму циліндричної форми, встановлену одним кінцем на нерухомої осі барабана з його протилежній розтруба торцевого боку коаксіально барабану і з можливістю обертання щодо його осі і розміщену іншим кінцем в кільцевій направляючої з можливістю обертання щодо неї.

На фіг. 1 зображена технологічна схема укладання прочісування на барабан; на фіг. 2 — положення каретки перед зміною прочісування (перед відсікання); на фіг. 3 — те ж, після зміни прочісування (після відсікання); на фіг. 4 — те ж, в момент зміни прочісування; на фіг. 5 — вузол I на фіг. 3; на фіг. 6 — перетворювач прочісування в агрегаті; на фіг. 7 — вид по стрілці А на фіг. 6; на фіг. 8 — перетворювач прочісування, вигляд спереду; на фіг. 9 — розріз Б-Б на фіг. 9; на фіг. 11 — кінематична схема перетворювача прочісування.

Перетворювач 1 прочісування містить живлять валики 2 для подачі прочісування 1 до барабана 3 для укладання прочісування шарами, нерухомо змонтованому на рамі 4, виконаної у вигляді звареної конструкції (фіг.1, 6,8,9 і 10). Барабан являє собою перфорований порожнистий циліндр з плоским розтрубом 5 на кінці для сходу з барабана шарів прочісування. Периметр поперечного перерізу розтруба 5 дорівнює периметру поперечного перерізу циліндра і ширині формованого з прочісування нетканого матеріалу (фіг. 10). Циліндр виконаний з листової перфорованої сталі і його діаметр дорівнює, наприклад, 1250 мм.

Перетворювач прочісування має встановлену з можливістю обертання з постійною частотою відносно нерухомої осі 6 барабана за допомогою приводу 7 каретку 8, виконану у вигляді циліндричної рами, вільно насадженої на нерухому вісь 6 барабана з його протилежній розтруба торцевого боку коаксіально барабану і розміщену іншим кінцем в кільцевій направляючої 9 з можливістю обертання щодо неї (фіг. 9 і 11). На каретці 8 встановлені засоби для перенесення прочісування, механізм періодичного відсікання прочісування у живлять валиків і засіб для переміщення шарів прочісування уздовж барабана і відводу від нього. Засіб для перенесення прочісування містить транспортери 10 дугоподібної форми, встановлені концентрично зовнішньої поверхні барабана 3 і кінематично пов’язані допомогою ланцюгової передачі 11 з приводом 7 каретки (фіг. 8, 9 і 11). Механізм періодичного відсікання прочісування має відтинають валики 12, кінематично пов’язані допомогою ланцюгової передачі 13 з приводом 7 (фіг.11). Кожен відтинаючий валик 12 розміщений у транспортера 10 з боку його переднього в напрямку руху кінця і встановлений з можливістю обертання в напрямку, протилежному напрямку обертання живлять валиків 2 (Фіг.2-4). Засіб для переміщення шарів прочісування має приводні гвинтові валики 14, встановлені на каретці 8 вздовж барабана і кінематично пов’язані допомогою ланцюгової передачі 15 з приводом 7 (Фіг.2, 3,8,9,11). Привід 7 виконаний у вигляді мотор-редуктора, що має двигун 16 постійного струму для синхронізації швидкості випуску прочісування на чесальной машині 17 зі швидкістю намотування сформованого полотна, що має гальмо 18 і запобіжну муфту 19. Привід пов’язаний з кареткою 8 ланцюговою передачею 20.

Перетворювач прочісування має встановлені в зоні сходження полотна з розтруба 5 над і під полотном знімні валики 21, розміщені з бічних сторін полотна, приводні дискові ножі 22 для розрізання суцільного рукава полотна на верхню і нижню частини і ущільнювач 23 (фіг. 8-10).

Перетворювач працює таким чином.

Виходить з чесальной машини 17 прочісування (фіг.6) потрапляє в живлять валики 2 (фіг. 2-5 і 8), при виході з яких відтинає валиком 12 захоплюється, подається під транспортер 10 і укладається на барабан 3. Після переміщення каретки з постійною кутовий швидкістю навколо барабана на 180о прочісування наступним відтинає валиком 12 відсікається на поверхні живильного валика і подається ним під наступний транспортер 10. Гвинтовий валик 14 (фіг. 2,3,8,9), обертаючись з випередженням, гвинтовою поверхнею змушує сповзати знаходиться під ним полотно в напрямку переміщення гвинтової лінії. Намотаний на барабан полотно поступово зміщується на плоский розтруб 5 барабана, де розрізається обертовими дисковими ножами 22 (фіг. 8, 9,10) і подається в ущільнювач знімними валиками 21. Барабан за рахунок виконання його перфорованим та надлишкового тиску в ньому забезпечує створення повітряної подушки і можливість нанесення на полотно клейових компонентів.

Перевагами винаходи є виняток динамічних впливів за рахунок виконання засоби для укладання прочісування у вигляді барабана, встановленого нерухомо, і установка кареток з можливістю одностороннього обертового руху з постійною частотою навколо барабана, яке забезпечує збільшення швидкості випуску полотна і можливість його формування у великому діапазоні лінійної щільності з стійкою структурою, розширюючи діапазон використання з одночасним поліпшенням якості вироблюваного полотна; гарантія освіти багатошарового полотна за рахунок введення механізму відсікання прочісування дозволяє виробляти продукт при підвищеній надійності роботи;

можливість створення повітряної подушки і можливість нанесення на полотно клейових компонентів за рахунок виконання барабана перфорованим, наприклад, з листової перфорованої сталі дозволяє з високою надійністю використовувати барабан для намотування на нього шарів прочісування і формування нетканого полотна заданої структури, а також забезпечити роторну намотування прочісування;

можливість переміщення намотаного полотна на певний крок (залежно від кількості складань) по поверхні барабана до випускної його частини за рахунок постачання каретки знімають гвинтовими валиками забезпечує безперебійність ведення технологічного процесу.

Перетворювач виконаний з можливістю агрегування з іншими пристроями і машинами.

Формула винаходу

1. ПЕРЕТВОРЮВАЧ прочісування, що містить живить валик для подачі прочісування до барабана для укладання прочісування шарами, каретку з приводом її руху щодо барабана, встановлене на каретці засіб для перенесення прочісування і засіб для переміщення шарів прочісування уздовж барабана і відводу від нього, що б тим, що він містить розміщений на каретці механізм періодичного відсікання прочісування у живлячої валика і заправки його кінця в засіб для перенесення, при цьому барабан змонтований нерухомо, а каретка встановлена з можливістю обертання з постійною частотою щодо осі барабана і переміщення засоби для перенесення прочісування навколо барабана для намотування прочісування на барабан .

2. Перетворювач по п.1, що відрізняється тим, що барабан являє собою перфорований порожнистий циліндр з плоским розтрубом на кінці для сходу з барабана шарів прочісування, при цьому периметр поперечного перерізу розтруба дорівнює периметру поперечного перерізу циліндра.

3. Перетворювач по п.1, що відрізняється тим, що засіб для перенесення прочісування містить транспортери дугоподібної форми, встановлені концентрично зовнішньої поверхні барабана і кінематично пов’язані з приводом каретки, а засіб для переміщення шарів прочісування має приводні гвинтові валики, встановлені на каретці вздовж барабана, при цьому механізм періодичного відсікання прочісування має кінематично пов’язані з приводом каретки валики, причому кожен валик розміщений у транспортера з боку його переднього в напрямку руху кінця і встановлений з можливістю обертання в напрямку, протилежному напрямку обертання живлячої валика.

4. Перетворювач по п.1, що відрізняється тим, що каретка має нерухомо закріплену з боку сполученого з розтрубом кінця барабана коаксіально йому кільцеву напрямну і раму циліндричної форми, встановлену одним кінцем на нерухомої осі барабана з його протилежній розтруба торцевого боку коаксіально барабану і з можливістю обертання щодо його осі і розміщену іншим кінцем в кільцевій направляючої з можливістю обертання щодо неї.

МАЛЮНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Малюнок 3, Малюнок 4, Малюнок 5, Малюнок 6, Малюнок 7, Малюнок 8, Малюнок 9, Малюнок 10, Малюнок 11

MM4A Дострокове припинення дії патенту Російської Федерації на винахід через несплату у встановлений термін мита за підтримку патенту в силі

Дата припинення дії патенту: 29.05.1995

Номер і рік публікації бюлетеня: 36-1998

Повідомлення опубліковане: 27.12.1998